News

The Little Light Consort plays next: 
 30.10.2020, 19:30 at  "Abendmusiken Willisau" 
    at Musikinstrumentensammlung Willisau
          Am Viehmarkt 1, CH-6130 Willisau                                                                www.musikinstrumentensammlung.ch

© 2020 The Little Light Consort 

La Gamba - The Little Light Consort
00:00 / 00:00